6B/266/17 Nguyễn Văn Cừ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 100000
Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ Nhật09:00 – 17:00
0948643197