Bộ đàm chống cháy nổ là loại máy bộ đàm được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn chống cháy nổ FM do Tổ chức Factory Mutual Research Corporation – FMRC (tạm dịch: Hiệp hội nghiên cứu chống cháy nổ trong nhà máy) quy định. Thiết bị được đảm bảo làm việc an toàn trong môi trường công việc nguy hiểm dễ phát sinh cháy nổ.

Bộ Đàm Kỹ Thuật Số Motorola

Bộ Đàm Motorola APX 1000

Liên hệ

Bộ Đàm Kỹ Thuật Số Motorola

Bộ đàm Motorola Xir C2620

Liên hệ

Bộ Đàm Motorola Chống Cháy Nổ

Bộ đàm Motorola Xir P6600i

Liên hệ

Bộ Đàm Motorola Chống Cháy Nổ

Bộ Đàm Motorola Xir P6620i

Liên hệ