Bộ Đàm Motorola GP2000S

Liên hệ

Đồng bộ thiết bị:

– Thân máy Motorola gp2000s: AZH49KDK8AA9 /AZH49-Q/R-CK8AA9
– Pin sạc: PMNN4063AR (NiMH, 1500 mAh)
– Bộ sạc: PMTN4088A
– Anten: PMAD4027-28 / PMAE4002-3