Pin bộ đàm Motorola CP1300

Liên hệ

Pin bộ đàm Motorola CP1300 Loại pin: Lithium Ion (cho phép xạc nhồi)

Số serial: PMNN4476A (không kèm bát gài)

Dung lượng: 1750mAh

Thời gian sử dụng: trên 11h

Nguồn điện: 7,4V

Nhiệt độ hoạt động: -10 °C ~ + 60 °C

Tương thích với bộ sạc bộ đàm Motorola CP1300 – PMLN5396A

Tương thích với máy bộ đàm Motorola CP1300, máy bộ đàm Motorola CP1660, máy bộ đàm Motorola XiR C2620, máy bộ đàm Motorola XiR C2660, máy bộ đàm Motorola XiR C1200